Τρόπος χρήσης:

  1. Ανακινήστε καλά το μπουκάλι πριν από κάθε χρήση.
  2. Ψεκάστε απευθείας στο παπούτσι.
  3. 5-7 ψεκασμοί ανά παπούτσι. Αφήστε το παπούτσι να στεγνώσει πριν την χρήση (≅5 λεπτά).
  4. Συνιστούμε 1 ή 2 εφαρμογές την εβδομάδα.
  5. Με τακτική εφαρμογή δημιουργείται ένα “σωρευτικό”-διαρκές αντιμικροβιακό αποτέλεσμα.
    Αυτή η επίδραση-προστασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες μετά την παύση της χρήσης του.