Όροι Χρήσης

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στο site. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς.

Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του / της στο site, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους επισκέπτες χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών.

Ποιοι είμαστε – Η εταιρεία

Σύντομα κοντά σας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του poushellas.com και προστατεύεται σύμφωνα με το Ν.2121/1993 «περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τις εξουσίες του δικαιούχου κατά τα άρθρα 3 και 4 του ως άνω νόμου και κατά συνέπεια κάθε πράξη, παράλειψη ή ανοχή αντίθετη προς τις διατάξεις του ως άνω νόμου επισύρει τις προβλεπόμενες από αυτόν κυρώσεις.

Τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά το site μας.

Τι είναι τα cookies;

Τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» είναι αυτο-εγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, που επισκέπτεται ένα site. Τα αρχεία «Cookies» αποστέλλονται από ένα site προς τον υπολογιστή του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στο ίδιο site. Τα «Cookies» που προέρχονται από το παρόν site χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη και μέσω στατιστικών δεδομένων στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου προς αυτόν, όπως με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών του χρήστη και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρόντος δικτυακού τόπου. Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων «Cookies» επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, για τους σκοπούς της διαβίβασης μιας επικοινωνίας ή της παροχής υπηρεσίας που ρητά έχει ζητήσει ο χρήστης (αρθρ. 4, περ. 5, ν. 3471/2006). Τυχόν χρήση αρχείων «Cookies» για διαφημιστικούς σκοπούς γίνεται στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος.

Μάθετε περισσότερα για τα cookies με ένα κλικ εδώ.

Πως ενεργοποιούνται τα cookies και πως μπορώ να τα ελέγξω;
Οι περισσότεροι browser στο διαδίκτυο είναι φτιαγμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται αυτόματα τα cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αυτόματη ενεργοποίησή τους μπορείτε μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή που χρησιμοποιείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τα cookies που δημιουργούνται. Ωστόσο, χωρίς cookies δε θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες του site μας.

Μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookies του site;
Υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας. Ωστόσο, χωρίς cookies δε θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες του site μας.

Μπορώ να διαγράψω τα cookies του site σας;
Γενικότερα, οποιοσδήποτε χρήστης, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή του. Όλοι οι γνωστοί web browsers δίνουν αυτή την δυνατότητα στους χρήστες τους μέσω της «Βοήθειας» ή των «Ρυθμίσεων».

Υπάρχουν άλλα cookies που δημιουργούνται με την επίσκεψη μου στο site;
Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες της Google για την καταγραφή στατιστικών κίνησης, οι οποίες δημιουργούν τα αντίστοιχα cookies. Tα cookies αυτά διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google.

Τι πληροφορίες αποθηκεύει το site μας;
Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται αφορούν τις υπηρεσίες του site και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτές.

Η Εταιρεία μας, συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε ή μας έχετε ήδη γνωστοποιήσει με την ιδιότητά σας ως συναλλασσόμενοι, είτε ως πελάτες του φυσικού μας καταστήματος είτε ως επισκέπτες και χρήστες των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας www.poushellas.com.

Ειδικότερα, τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως είναι το ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία δελτίου ταυτότητας, το Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α.
 • Στοιχεία δημογραφικού χαρακτήρα, όπως είναι το φύλο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι ο τόπος κατοικίας, η διεύθυνση κατοικίας και ο ταχυδρομικός της κωδικός, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία με τα οποία εμφανίζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως είναι η διεύθυνση IP, δεδομένα cookies, τοποθεσία, τύπος συσκευής μέσω της οποίας πραγματοποιείται η σύνδεση, στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Που χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγουμε;

 • Κατά τη σύναψη ή εκτέλεση μιας σύμβασης/πώλησης:
 • Για να σας ταυτοποιήσουμε και να επαληθεύσουμε την ορθότητα των στοιχείων σας
 • Για να επεξεργαστούμε, την παραγγελία (διαχείριση και διεκπεραίωση της πληρωμής, αποστολής, επιστροφής προϊόντων)
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε σε προσυμβατικό στάδιο είτε σχετικά με κάποια συναφθείσα σύμβαση προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε (χρόνος διαθεσιμότητας όταν κάποιο προϊόν έχει εξαντληθεί, τυχόν αλλαγή στο χρόνο παράδοσης).Στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας μας, της προάσπισης των συμφερόντων μας για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Για να απαντάμε σε ερωτήσεις, παράπονα και σχόλιά σας
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και τις αγορές σας
 • Για να σας ενημερώνουμε, κατόπιν λήψης της σχετικής συγκατάθεσής σας, για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας (αποστολή mail, sms, newsletter κλπ)
 • Για να σας ενημερώνουμε και να συμμετέχετε, κατόπιν λήψης της σχετικής συγκατάθεσής σας, σε προωθητικές μας ενέργειες (αποστολή μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ.)
 • Για να διεξάγουμε αναλύσεις δεδομένων με βάση τις προτιμήσεις και τις συναλλαγές σας, ώστε η επικοινωνία μας μαζί σας για ενημέρωση αναφορικά με νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προγράμματα επιβράβευσης, και εν γένει προωθητικές ενέργειές μας, να είναι στοχευμένες και σύμφωνα με τις συναλλακτικές σας συνήθειες και τα ενδιαφέροντα, ώστε να μη σας επιβαρύνουμε με ανεπιθύμητο και περιττό υλικό
 • Για να σας ενημερώνουμε σχετικά με διακρίσεις, διοργανώσεις, εκδηλώσεις, στις οποίες η Εταιρείας μας διοργανώνει ή συμμετέχει
 • Για να αξιολογούμε τη δραστηριότητά μας με συνέπεια, για να διαπιστώνουμε την τυχόν ύπαρξη προβλημάτων στις συναλλαγές μας, ώστε να βελτιώνουμε το μάρκετινγκ της Εταιρείας, το περιβάλλον στο οποίο συναλλάσσεστε μαζί μας ως καταναλωτές και τις εν γένει υπηρεσίες που σας παρέχουμε
 • Για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, στις παρατηρήσεις σας και για να έχουμε τη δυνατότητα να συμμορφωθούμε σε τυχόν αιτήματά σας αναφορικά με την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας
 • Σε περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε με άλλους τρόπους θα σας ενημερώνουμε κατά το χρόνο συλλογής αυτών ώστε να έχετε τη δυνατότητα αποδοχής, άρνησης και διεξοδικής ενημέρωσης.

  Για το δικό σας όφελος:

 • Σε περίπτωση που πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τυχόν κινδύνους ή τυχόν ανάκληση προϊόντος που παραγγείλατε ή αγοράσατε από εμάς, οι οποίοι ενδεχομένως προέκυψαν μεταγενέστερα της παραγγελίας ή αγοράς του από εσάς
 • Προκειμένου να σας αποστέλλουμε διαφημιστικό υλικό, προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα σας ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνσή σας με υλικό που δεν ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σας
 • Για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω του διαδικτύου
 • Για να εντοπίζουμε, διαχειριζόμαστε και επιλύουμε τυχόν ζητήματα εξυπηρέτησης, τεχνικών προβλημάτων, αναφορικά με τις υπηρεσίες μας είτε αναφορικά με το φυσικό είτε αναφορικά με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 • Για αποφυγή τυχόν διαδικτυακής απάτης και άλλων εγκλημάτων αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου

Σε ποιους δύνανται να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται από συγκεκριμένους μόνο υπαλλήλους της εταιρείας μας οι οποίοι δεσμεύονται με καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο.

Τα δεδομένα σας είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, στα οποία είτε είμαστε υποχρεωμένοι είτε δικαιούμαστε να τα γνωστοποιήσουμε, προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εθνικής και κοινοτικής, δικαστικών αποφάσεων, ή στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης, και συγκεκριμένα σε:

 • Σε εταιρείες με αντικείμενο την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (π.χ. Γενική Ταχυδρομική, ΕΛΤΑ Courier, ACS, DHL)
 • Σε εταιρείες συμβουλευτικής του διαδικτύου και τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος
 • Σε εταιρείες συλλογής, αυτοματοποίησης και προώθησης αυθεντικών προϊόντικών αξιολογήσεων (π.χ. Zevioo)
 • Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ενημερώσεων (π.χ. Mailchimp ή Contact Pigeon)
 • Σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτρονική αναζήτηση, σύγκριση και αξιολόγηση προϊόντων και καταστημάτων (π.χ. Skroutz)
 • Σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες δρομολόγησης SMS και φωνής, όπως επίσης και περιαγωγής ευρείας κάλυψης
 • Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης χρήσης του ιστότοπου, σύνταξης εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητά του κλπ (π.χ. Google Adwords, Google Analytics)
  Διαφήμιση
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter)
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών λογισμικού live chat (π.χ. Zendesk Chat)

Σε κάθε περίπτωση που μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, δεν τους εξουσιοδοτούμε να διατηρούν, να αποκαλύπτουν ή να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας με άλλα πρόσωπα και για άλλους λόγους, πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που ζητήσαμε να μας παρέχουν.

Η Εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, όπου και όποτε επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα είτε εφόσον υποχρεούται να υποβάλλει σχετική αναφορά δίχως προηγούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.

Ποια τα δικαιώματά που έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα ασκείτε.

α) Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης

Είναι το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε από εμάς σχετικά με το ποια δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχουμε συλλέξει, εάν, με ποιον τρόπο, και για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε και για ποιο διάστημα τα αποθηκεύουμε.

β) Έχετε δικαίωμα διόρθωσης

Είναι το δικαίωμά σας, σε περίπτωση που διαπιστώσετε την ύπαρξη εσφαλμένων ή ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να αιτηθείτε σε εμάς τη διόρθωσή τους.

γ) Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης

Είναι το δικαίωμά σας να μας ζητήσετε την άρση της συγκατάθεσης σας ή τον αποκλεισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι οι οποία να υπερισχύουν του δικαιώματος σας, εμείς διακόπτουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

δ) Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Είναι το δικαίωμά σας να αιτηθείτε και να λάβετε από εμάς σε αναγνωστέα μορφή τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε κάποιον άλλον για εσάς.

ε) Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Είναι το δικαίωμά σας να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

στ) Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε εγγράφως να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το αίτημα σας, είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας στους υπαλλήλους μας τα ειδικά διαμορφωμένα έντυπα, είτε αποστέλλοντάς μας σχετική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας, είτε με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνσή info@poushellas.com με τίτλο το ανάλογο δικαίωμα το οποίο ασκείτε και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε σε εύλογο χρόνο.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεστε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε προσφύγετε υποβάλλοντας καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάνοντας χρήση των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας:

Ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6475600
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): contact@dpa.gr

Περιορισμός Ευθύνης

Το poushellas.com, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το poushellas.com είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, επιθυμούμε να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως επισκέπτης / χρήστης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα την Εταιρεία.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site μας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αττικής. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του site, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως αυτός συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/13-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/30-08-2013).

Για να λάβετε οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία σχετικά με τους όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας μας, μέσω τηλεφώνου ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.